Bestuur en commissies

Het bestuur beheert de middelen en draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van Vereniging van Eigenaren.
Een commissie heeft een bepaalde uitvoerende taak en wordt ingesteld/ontheven door de vergadering van Vereniging van Eigenaren of het bestuur.

 

Beheer Vereniging van Eigenaren

Het beheer van de Vereniging van Eigenaren is belegt bij het bestuur en omvat administratief -, financiëel - en technisch beheer, secretariële - en juridische diensten en verzekeringen.

 

Bestuur VvE De Gouden Engel

Voorzitter - Erik Reijnen

Secretaris - vacant

Penningmeester - Rob Willemsen