Kascommissie

Belangrijkste taken van de (onafhankelijke) kascommissie zijn een oordeel vormen over het financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, melden financiele misstanden, controleren tekenbevoegdheden en adviseren Vereniging van Eigenaren of bestuurder over te nemen maatregelen.

De kascommissie brengt rechtstreeks verslag uit aan de vergadering van Vereniging van Eigenaren.
Indien de vergadering akkoord gaat met het financieel beheer door de bestuurder, wordt door de vergadering decharge verleent aan de bestuurder.

 

Kascommissie VvE De Gouden Engel

Lid - Ineke Theunissen

Lid - Gerwin Koopsen