Safety management - Veiligheid

Het identificeren van bedreigingen die kunnen leiden tot een ongewenste gebeurtenis, welke door het opwerpen van barrières worden weggenomen, geÏsoleerd of door beheersmaatregelen tot een aanvaardbaar risico worden teruggebracht.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in objectieve − en subjectieve veiligheid. Objectief kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op de aanwezigheid van feitelijke voorzieningen en/of maatregelen om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is subjectieve veiligheid is de ervaren veiligheid; het veiligheidsgevoel of -beleving.